Onlinebokning

Adoptionsproblematik

Att adoptera

Det finns många olika sätt att bilda familj på, adoption är ett sätt. Familjebildning genom adoption är ett möte mellan ett barnlöst par som önskar leva med barn och ett barn som saknar föräldrar som kan ge det trygghet och omsorg. Ett möte där flera individer får sina djupa behov av närhet, sammanhang och tillhörighet tillfredställa.

Som vilken annan familj men ändå inte...

Dock är det ett faktum att adoption är en social konstruktion som kan bli mer eller mindre komplicerad. Å ena sidan är adoptivfamiljen som vilken familj som helst och genomgår olika faser som alla familjer gör, från småbarns-, skolbarn-, tonårs-, ung vuxen och slutligen som vuxen. Å andra sidan finns adoptionsspecifika faktorer som kan påverka anknytningen mellan föräldrar och barn positivt eller negativt, sådana kan till exempel vara:

  • Barnets ålder vid ankomsten och dess eventuella erfarenhet av barnhemsvistelse.
  • Föräldrarnas bearbetning av det uteblivna gemensamma barnet och sorgen som det medfört.
  • Graden av identifikation mellan föräldrarna och barnet vad gäller utseende, temperament, talang, egenskap och begåvning.
  • Omgivningens reaktion på adoptivfamiljen.

Adoptionsspecifik problematik

Det kan ibland vara svårt för både föräldrarna och adopterade att bedöma om en viss problematik faller inom ramen för en normal utveckling eller om det finns något adoptionsspecifikt. I följande nedan artiklar kan du kan läsa mer om olika processer som har med adoptionen att göra:

  • Att söka rötter, en gemensam process för adopterade och deras föräldrar, läs mer.
  • Att adoptera äldre barn, en utmaning för både barnet och föräldrarna läs mer.
  • Adopterades dubbel etniska identitet, läs mer.
  • Att som adopterad växa upp med syskon som är biologiskt barn till föräldrarna, läs mer.
  • Vart tog kärleken och lusten vägen, påfrestningar i relationen i strävan efter föräldraskap, läs mer.