Onlinebokning

Depression

När nedstämdheten inte går över

Alla människor blir någon gång under livet bli nedstämd, sorgsen eller ledsen. Man kan vara ledsen och nedstämd i perioder utan att vara deprimerad, anledningen kan variera som till exempel förlust av viktiga personer, sjukdom, arbetslöshet eller att man hamnat i situationer man inte känner sig ha kontroll över. Det är en del av livet. Men om nedstämdheten fortfarande håller i sig en lång tid efter en kris eller om nedstämdheten är ihållande större delen av dagen, så gott som dagligen under fler veckor, kan det handla om en depression.

Vanliga symtom vid en depression:

 • Nedstämdhet större delen av dagen, så gott som varje dag, i mer än två veckor.
 • Påtagligt minskat intresse och lust till aktiviteter man vanligen tycker om att göra.
 • Koncentrationssvårigheter, svårighet att vara fokuserad på t.ex. arbetsuppgifter,
  när man tittar på en film eller samtalar med någon.
 • Sömnstörning, svårigheter att somna, vaknar efter några timmars sömn utan att
  kunna somna om eller man sover mer än vad man brukar göra.
 • Förändrad aptit, man har svårt att känna hunger eller tvärtom, man äter mer än
  vad man brukar. Maten smakar inte som tidigare.
 • Energilös, man orkar kanske inte göra saker man har gjort tidigare, kroppen
  känns tungt. Det kan vara svårt att ta sig för olika saker som man inte haft
  problem med tidigare.
 • Självmordstankar. Livet kan kännas meningslöst och man känner sig värdelöst.
  Det kan kännas som om man har en ”filt” över sig där glädje inte riktigt når fram.

Psykoterapi som behandling vid depression

I psykoterapi utforskar man vilka faktorer som kan ha bidragit till depressionen. Det är inte alltid klart att man förstår sambandet mellan symtom och orsak. Psykologen hjälper patienten att förstå mekanismen för psykiska processer, gör det osynliga synligt och försöker förstå vad depressionen vill berätta. Vid djup depression kan det vara bra att få behandling med psykofarmaka parallellt med psykoterapi.

Att söka akut hjälp

Om du känner dig mycket nedstämd och är rädd för att skada dig själv eller andra eller om du överväger att ta ditt liv, ta kontakt med närmaste psykiatriska akutmottagning.