Onlinebokning

Missbruksproblem

Missbruk och beroende

Alla människor reagerar i varierande grad positivt på kroppens belöningssystem som väcks i samband med aktivitet som t.ex. alkoholintag, användning av droger, sex, mat, spel, läkemedel. Belöningssystemet utgör en viktig del av människans överlevnadsförmåga. Denna av naturen givna förmåga kan under olika omständigheter utvecklas till ett beroende och missbruk. Gemensam nämnare för all form av missbruk är att det initialt dämpar eller lindrar obehagliga känslor som ångest, oro eller rädsla, känslor som man har svårt att hantera.

Ett missbruksproblem får alltid i varierande grad konsekvenser för omgivningen. Det är inte ovanligt att relationsproblem uppstår då den som missbrukar blir allt mer uppfylld av sitt missbruk att denna har svårt att vara lyhörd och vara känslomässig tillgänglig för viktiga personer.

Vanliga beteenden och symtom vid beroende:

Du kan ställa följande frågor till den som har ett missbruk:

  • Klarar du av att vara utan stimulus (t.ex. alkohol, spel) i en månad?
  • Är du övertygad om att du inte är beroende, och att du egentligen har kontroll över situationen?
  • Klarar du av dina arbetsuppgifter som tidigare?
  • Hur reagerar din omgivning, undviker de dig eller bråkar de över ditt missbruk?

Att söka hjälp

Det är viktigt att man uppmärksammar och tidigt uppsöker hjälp innan missbruket blir bestående. Missbruk är en komplex problematik där det ofta förekommer ett starkt fysiologiskt beroende vid drog-/läkemedelsmissbruk men som också bottnar i en djupare problematik kan ligga till grund för beteendet där man även behöver ställa frågan ”Vilken funktion har missbruket för individen? Vad försöker man dämpa, lindra eller dölja?”