Onlinebokning

Missbruksproblem

Alla människor reagerar i varierande grad positivt på kroppens belöningssystem som väcks i samband med aktivitet som alkoholintag, användning av droger, sex, mat, spel, läkemedel mm. Belöningssystemet är starkt kopplad till människans överlevnadsinstinkt och förmåga. Denna av naturen given förmåga kan under olika omständigheter utvecklas till ett beroende och missbruk. Ett beteende som man successivt tappar kontrollen över.

Gemensam nämnare för all form av missbruk, är att det initialt dämpar eller lindrar obehagliga känslor som ångest, oro, osäkerhet eller rädsla. Känslor som man har svårt att hantera. Om missbruket pågår länge uppstår så småningom ett fysiskt-biologiskt beroende som kan vara svårt att komma ifrån utan att få abstinensbesvär. Ett sekundärt problem har uppstått utifrån ursprungsproblemet.

Symtom 
Ett missbruksproblem får alltid i varierande grad konsekvenser för omgivningen. Det är inte ovanligt att relationsproblem uppstår då den som missbrukar blir allt mer uppfylld av sitt missbruk att denna har svårt att vara lyhörd och vara känslomässig tillgänglig för viktiga personer.
Du kan ställa följande frågor till den som har ett missbruk:

  • klarar du av att vara utan missbruket(alkohol) i en månad?
  • Är du övertygad om att du inte är beroende, och att du egentligen har kontroll över situationen?
  • Klarar du av dina arbetsuppgifter som tidigare?
  • Hur reagerar din omgivning, undviker de dig eller bråkar de över ditt missbruk?

Det är viktigt att man uppmärksammar och tidigt uppsöker hjälp innan missbruket blir bestående. Missbruket i sig är inte det primära problemet utan är sekundärt, frågan man behöver ställa är ”Vilken funktion har missbruket för individen? Vad försöker man dämpa, lindra eller dölja?”