Onlinebokning

Kommunal familjerådgivning

Vi har avtal för kommunal familjerådgivning med nedanstående kommuner. För mer information och bokning, läs mer på respektive kommun: 
DanderydEkerö, JärfällaLidingö StadNacka, Solna stad, SollentunaStockholms Stad, Sundbybergs stadTäby 

Familjerådgivare

City Psykologhus familjerådgivare är både leg. psykologer och legpsykoterapeuter.

Munhi Westin

Munhi Westin

Munhi har arbetat som psykolog sedan 1994 och har lång erfarenhet och omfattande kunskap i hur goda relationer kan se ut men också vad som gör relationer destruktiva. Munhi upplever familjerådgivningsarbete och parterapi som ett mycket spännande arbetsfält där stora möjligheter finns att frigöra energi för individuell utveckling men också för paret tillsammans. 

Per Anders Alm

Per Anders Alm

Under de 29 år Per Anders har arbetat som psykolog har han erfarit att det är vanligt att det enskilda problemet har bäring på omgivningen. Partnern, barnen, föräldrarna och för all del arbetsplatsen, chefen osv är viktiga personer.

Per Anders har erfarenhet av par, anhöriga och arbetskamrater, chefer i samtal. Ofta är det fruktbart att vidga perspektivet och prata med flera. I arbetet med par kan man ofta komma långt med moderna tekniker och ett ödmjukt förhållningssätt. Med förhoppning om gott samarbete.
Utan ett du finns inget jag (Martin Buber)

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Patrik har arbetat som psykolog sedan 2002, med individuella samtal, med par och med familjer. 

Ofta är det bra att ge sig tid att stanna upp; för att känna efter, tänka efter och för att få möjlighet att uttrycka sig med en erfaren lyssnare. För par som önskar hjälp är relationen i fokus, där kan Patrik vara till hjälp genom att se vad som hindrar och vad som främjar en bra relation hos paret.  Det är viktigt att börja där personerna som kommer befinner sig, att förutsättningslöst ta del av ett nuläge. Vars och ens erfarenhet och upplevelse tas på allvar. Sen kan man hitta nya vägar framåt.

City Psykologhus har särskild kompetens inom följande områden:

Neuropsykiatriska diagnoser

Sexuella problem hos par

Transkulturell psykologi

Adoptionsrelaterad problematik