Onlinebokning

Kommunal familjerådgivning

Vi har avtal med följande kommuner. Vill du har mer information om din kommuns familjerådgivning, läs mer här:
Danderyd, Ekerö, Lidingö stad, Nacka, Stockholms stad, Täby

Vår utgångspunkt och syn på familj och parrelation grundar sig på människans djupaste behov av närhet, bekräftelse och känslomässig kontakt. När vi väljer vår kärlekspartner och bildar familj gör vi det utifrån till stor del en omedveten önskan om helandet av brister från tidiga upplevelser. Hur lyckliga vi än har varit under uppväxten finns alltid en kvarlämnad längtan efter sammansmältning med en annan. Om man dessutom bär med sig erfarenhet av tidigt trauma eller svåra upplevelser under uppväxten kommer behovet av en bekräftande annan bli än starkare. Dessa otillfredsställda behov kommer att riktas mot kärlekspartnern.
 
Vår erfarenhet av parrelationer är att tidiga otillfredsställda behov aldrig kan fullt ut kompenseras av kärlekspartnern. Snarare finns risken att man upprepar tidigare destruktiva relationsmönster som väcker stark besvikelse och leder till låsning i relationen.

Arbetsmetod

Våra familjerådgivare arbetar efter en metod inspirerad av Imagoterapien eklektisk teori där bland annat PDT och KBT ingår. Målet är att identifiera och förändra destruktiva kommunikationsmönster. Utgångspunkten i arbetet är att båda parter i en kärleksrelation för en reparativ livskamp för att nå en ökad känsla av helhet, integration och differentiering. Vi människor har ofta – medvetet eller omedvetet - en bild (imago) av vad vi behöver för att nå detta mål. Denna bild/bilder blir viktiga arbetsredskap i parterapin. Vi arbetar således processinriktat mot att synliggöra imagon och finna verktyg för att förändra, bygga upp och vidmakthålla en mer konstruktiv och ömsesidig kommunikation. Vägen till denna utveckling vet vi sker genom ökad och ny insikt, erfarenhet om den andre, och om sig själv. Då kan den för relationen så livsviktiga känslomässiga kontakten åter etableras.

City Psykologhus familjerådgivare

City Psykologhus familjerådgivare är legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Munhi Westin

Munhi Westin

Munhi har arbetat som psykolog sedan 1994 och har lång erfarenhet och omfattande kunskap i hur goda relationer kan se ut men också vad som gör relationer destruktiva. Munhi upplever familjerådgivningsarbete och parterapi som ett mycket spännande arbetsfält där stora möjligheter finns att frigöra energi för individuell utveckling men också för paret tillsammans. 

Olof Strid

Olof Strid

Olof har arbetat som psykolog sedan 1998. Han har sin teoretiska bas i en psykodynamisk och psykoanalytisk förståelse av människans villkor. Olof har särskilt intresse för existentiella frågor och hur vi människor hanterar dem i relation till varandra och i parrelationer. Olof har omfattande erfarenhet av arbete med familjer i kris såsom separation, dödsfall och andra situationer där man oväntat upplever kontrollförlust i livet.

Anna Elmund

Anna Elmund

Anna har arbetat som psykolog sedan 2008, först med forskning och sedan på BUP samt med psykoterapier i privat verksamhet. Anna har arbetar mycket med föräldrastöd och familjeterapier både på BUP och privat. Anna upplever arbete med familjerådgivning och parterapi som mycket stimulerande då paren ofta är motiverade och att hon ofta får en väldigt fin kontakt med dem.

City Psykologhus Prislista

Kommun

Danderyd
Täby
Nacka
Ekerö
Lidingö stad
Stockholms stad

Egenavgift

350 kr / session
350 kr / session
273 kr / session
300 kr / session
350 kr / session
450 kr / session

Återbud

Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 350 kr
Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 350 kr
Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 500 kr
Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 300 kr
Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 350 kr
Senast kl 9 dagen innan inbokad tid, vid sent återbud debiteras 450 kr

City Psykologhus har särskild kompetens inom följande områden

Adoptivfamiljer
Adoptivfamiljer är som vilka familjer som helst, men ändå inte. Några av våra familjerådgivare har lång erfareneht av att arbeta med adopterade, adoptivföräldrar och adoptivfamiljer och kan hjälpa er genom att lyfta in ett perspektiv som är unikt för adoptivfamiljen.

Neuropsykiatrisk problematik i familjen
Allt fler barn i samhället får någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Vid neuropsykiatrisk problematik blir ofta hela familjen drabbad. Vi erbjuder föräldrarna verktyg till att hjälpa barnen och underlätta vardagen för familjen. Några av våra familjerådgivare har speciell kompetens och erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik.

Öppettider: måndag - fredag kl. 8.00 - 20.00

Telefontid: måndag - fredag kl. 7.45 - 18.00

Telefon: 08 - 21 77 45

Tidsbokning via mail: bokning@citypsykologhus.se

Vänligen uppge kommun, namn, telefonnummer, adress och önskad tid så besvarar vi ditt mail så snart vi kan.
Tidsbokning via Onlinebokning  Observera vid bokning att familjerådgivningssamtal är på 90 minuter!