Onlinebokning

Kommunal familjerådgivning

Vi har avtal för kommunal familjerådgivning med nedanstående kommuner. För mer information och bokning, läs mer på respektive kommun: 
DanderydEkerö, JärfällaLidingö StadNacka, Solna stad, SollentunaStockholms Stad, Sundbybergs stadTäby 

Familjerådgivare

Munhi Westin

Munhi Westin

Munhi har arbetat som psykolog sedan 1994 och har lång erfarenhet och omfattande kunskap i hur goda relationer kan se ut men också vad som gör relationer destruktiva. Munhi upplever familjerådgivningsarbete och parterapi som ett mycket spännande arbetsfält där stora möjligheter finns att frigöra energi för individuell utveckling men också för paret tillsammans. 

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Patrik har arbetat som psykolog sedan 2002, med individuella samtal, med par och med familjer. 

Ofta är det bra att ge sig tid att stanna upp; för att känna efter, tänka efter och för att få möjlighet att uttrycka sig med en erfaren lyssnare. För par som önskar hjälp är relationen i fokus, där kan Patrik vara till hjälp genom att se vad som hindrar och vad som främjar en bra relation hos paret.  Det är viktigt att börja där personerna som kommer befinner sig, att förutsättningslöst ta del av ett nuläge. Vars och ens erfarenhet och upplevelse tas på allvar. Sen kan man hitta nya vägar framåt.

Ingela Bozkurt

Ingela Bozkurt

Ingela har arbetat som psykolog sedan 1988 och har även privat verksamhet sedan 2008. Hon har utfört utredningar och bedömningar inom olika verksamheter, genomfört behandlingsuppdrag och terapier, handlett samt hållit föreläsningar och utbildat personal inom psykiatri och skola om neuropsykiatriska tillstånd och förhållningssätt/bemötande. Hon har också arbetat med familjestöd inom socialtjänsten.

I den kliniska vardagen har hon nytta av sin psykodynamiska grundutbildning men också av kompetens inom KBT och neuropsykologi. Hennes arbete präglas av helhetstänkande och flexibilitet. Klientens historik, specifika omständigheter och det sammanhang den befinner sig i tillmäts stor vikt och påverkar hur behandlingen utformas. Ingela är intresserad av hjärnans sätt att fungera och hon har erfarenhet av att arbeta med personer med ökad känslighet. De senaste åren har hon vidareutbildat sig i metoder för att hantera ökad stress, oro och påfrestningar och för reglering av de kroppsliga symtom som uppstår vid ökad belastning.

I arbetet med familjerådgivning har Ingela stor nytta av sin långa erfarenhet. Fokus i arbetet med par är främst att utforska och stödja kommunikation mellan parterna för att på det sättet öka möjligheten att finna fungerande strategier för att hantera konflikter och olikheter.

City Psykologhus har särskild kompetens inom följande områden:

Neuropsykiatriska diagnoser

Sexuell problematik

Transkulturell psykologi

Adoptionsrelaterad problematik