Onlinebokning

Kommunal familjerådgivning

Vi har avtal för kommunal familjerådgivning med nedanstående kommuner. För mer information och bokning, läs mer på respektive kommun: 
DanderydEkerö, JärfällaLidingö StadNacka, Solna stad, SollentunaStockholms Stad, Sundbybergs stadTäby 

Familjerådgivare

City Psykologhus familjerådgivare är både leg. psykologer och legpsykoterapeuter.

Munhi Westin

Munhi Westin

Munhi har arbetat som psykolog sedan 1994 och har lång erfarenhet och omfattande kunskap i hur goda relationer kan se ut men också vad som gör relationer destruktiva. Munhi upplever familjerådgivningsarbete och parterapi som ett mycket spännande arbetsfält där stora möjligheter finns att frigöra energi för individuell utveckling men också för paret tillsammans. 

Olof Strid

Olof Strid

Olof har arbetat som psykolog sedan 1998, träffat väldigt många människor, både tonåringar, unga vuxna och äldre som kämpat med sitt mående och ändå klarat mycket. Ofta kan en svår händelse ha utlöst att man till slut söker hjälp - en kärlek tar slut, en närstående går bort, problem med miljö och pandemin blir påträngande. Olofs erfarenhet är att den kraft som man ändå haft tillgång till kan återtas om man får möjlighet att tillsammans  med en erfaren samtalsterapeut sätta ord på sina känslor och reaktioner.

Hans Landeström

Hans Landeström

Hans har arbetat som psykolog med relationell inriktning sedan 1998. Han inbjuder sina klienter att utforska hur de kan kommunicera kring önskningar och behov på ett sådant sätt att det ökar chanserna för att de ska bli lyssnade på och respekterade. I sina samtalskontakter lägger han stor vikt vid att uppmärksamma det som fungerar eller tidigare fungerat bra i relationen och hur det känns att hantera sådant som är svårt på ett nytt mer konstruktivt sätt. För att kontakten ska bli så meningsfull som möjligt tar Hans regelbundet initiativ till utvärdering av samtalskontakten med hjälp av frågor kring bemötande, målsättning och arbetssätt.
 

Per Anders Alm

Per Anders Alm

Under de 29 år Per Anders har arbetat som psykolog har han erfarit att det är vanligt att det enskilda problemet har bäring på omgivningen. Partnern, barnen, föräldrarna och för all del arbetsplatsen, chefen osv är viktiga personer.

Per Anders har erfarenhet av par, anhöriga och arbetskamrater, chefer i samtal. Ofta är det fruktbart att vidga perspektivet och prata med flera. I arbetet med par kan man ofta komma långt med moderna tekniker och ett ödmjukt förhållningssätt. Med förhoppning om gott samarbete.
Utan ett du finns inget jag (Martin Buber)

City Psykologhus har särskild kompetens inom följande områden:

Neuropsykiatriska diagnoser

Sexuella problem hos par

Transkulturell psykologi

Adoptionsrelaterad problematik