Onlinebokning

Medarbetare

Munhi Westin

Munhi Westin

Verksamhetschef
leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (PDT)
 

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Adoptionsrelaterad problematik
Psykologutredning inför adoption
Par- och familjeterapi, Sexologi
Transkulturell psykologi
Språk utöver svenska: Engelska och Koreanska

Läs mer

070-76 72 007
munhi@citypsykologhus.se
Alexandra Harven

Alexandra Harven

leg. Psykolog

Speciell kompetens:
Barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens
Specialpedagogik för barn och ungdomar
Neuropsykiatrisk utredning
Språk utöver svenska: Polska

Läs mer

0737-66 31 95
alexandra@citypsykologhus.se
Per Anders Alm

Per Anders Alm

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (PDT)
Handledare och lärare i psykoterapi

Speciell Kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Stresshantering och krisbehandling
Hälsopsykologi
Handledning och chefshandledning

Läs mer

0704-45 16 27
peranders@citypsykologhus.se
Maud Hellzén

Maud Hellzén

leg. läkare, leg. psykoterapeutmaud.hellzen@gmail.com
Patrik Nyström

Patrik Nyström

Leg psykolog (PDT)
Coachutbildad steg 2 (ackrediterad av EMCC)

Speciell kompetens
Psykodynamisk korttidspsykoterapi
Par – och familjeterapi
Sex och samlevnadsfrågor
Affektfokuserad terapi

Läs mer

070-24 27 946
patrik@citypsykologhus.se