Onlinebokning

Medarbetare

Munhi Westin

Munhi Westin

Verksamhetschef
leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (PDT)
 

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Adoptionsrelaterad problematik
Psykologutredning inför adoption
Par- och familjeterapi, Sexologi
Transkulturell psykologi
Språk utöver svenska: Engelska och Koreanska

Läs mer

070-76 72 007
munhi@citypsykologhus.se
Olof Strid

Olof Strid

leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut (PDT)
Handledare och lärare i psykoterapi
 

Speciell kompetens:
Modern, relationsfokuserad terapi
Par- och familjeterapi 

Anknytningsproblematik
Kriser, stress och trauma
Sex och samlevnadsfrågor
Språk utöver svenska: Engelska

Läs mer

0723-14 30 83
olof@citypsykologhus.se
Hans Landeström

Hans Landeström

leg.psykolog, leg.psykoterapeut

Speciell kompetens:
Relationell affektfokuserad kort- och långtidspsykoterapi
Traumabearbetning, Tonårsutveckling, Naturguidad terapi
Relationsproblem, Sexologi, Stressrelaterad ohälsa

Språk utöver svenska: Engelska.

Läs mer

0730-88 15 89
hans@citypsykologhus.se
Alexandra Harven

Alexandra Harven

leg. Psykolog

Speciell kompetens:
Barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens
Specialpedagogik för barn och ungdomar
Neuropsykiatrisk utredning
Språk utöver svenska: Polska

Läs mer

0737-66 31 95
alexandra@citypsykologhus.se
Per Anders Alm

Per Anders Alm

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (PDT)
Handledare och lärare i psykoterapi

Speciell Kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Stresshantering och krisbehandling
Hälsopsykologi
Handledning och chefshandledning

Läs mer

0704-45 16 27
peranders@citypsykologhus.se
Maud Hellzén

Maud Hellzén

leg. läkare, leg. psykoterapeutmaud.hellzen@gmail.com