Onlinebokning

Medarbetare

Munhi Westin

Munhi Westin

Verksamhetschef
leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (pdt)
Familjerådgivare

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Adoptionsrelaterad problematik
Psykologutredning inför adoption
Par- och familjeterapi, sexologi
Transkulturell psykologi
Språk utöver svenska: Engelska och Koreanska

Läs mer

Telefon 070-76 72 007
munhi@citypsykologhus.se
Olof Strid

Olof Strid

leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut (pdt)
Handledare och lärare i psykoterapi
Familjerådgivare

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Par- och familjeterapi
Krisbearbetning
Existentiella frågor
Språk utöver svenska: Engelska

Läs mer

Telefon 0723-14 30 83
olof@citypsykologhus.se
Annelie Dahlin

Annelie Dahlin

leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut (pdt)
Psykoanalytiker (IPA)
Handledare och lärare i psykoterapi

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Livsåskådnings- och existentiella frågor
Identitetsproblematik och krisbearbetning
Språk utöver svenska: Engelska

Läs mer

Telefon 0708-40 87 50
annelie@citypsykologhus.se
Anna Elmund

Anna Elmund

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (pdt)
Med. dr. i pediatrik
Familjerådgivare

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Adoptionsrelaterad problematik
Psykologutredning inför adoption
Par- och familjeterapi
Neuropsykiatrisk utredning
Krisbearbetning
Språk utöver svenska: Engelska och Franska

Läs mer

Telefon 0763-17 99 90
anna@citypsykologhus.se
Sören Strid

Sören Strid

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (pdt)
Specialist i klinisk psykologi

Speciell kompetens:
Personlighetsbedömning Projektiv testmetodik
Neuropsykiatrisk utredning
Barnorienterad familjeterapi (BOF)
Familjeterapi

Läs mer

0730-74 21 14
soren@citypsykologhus.se
Inger Johnsson Sundström

Inger Johnsson Sundström

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (pdt)
Specialist i klinisk psykologi

Speciell kompetens:
Psykodynamisk kort- och långtidspsykoterapi
Par- och familjeterapi
Krisbearbetning
Ätstörningsproblematik
Utmattningssyndrom

Läs mer

Telefon 073- 562 58 26
inger@citypsykologhus.se
Alexandra Harven

Alexandra Harven

leg. Psykolog

Speciell kompetens:
Barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens
Specialpedagogik för barn och ungdomar
Neuropsykiatrisk utredning
Språk utöver svenska: Polska

Läs mer

Telefon: 0737-66 31 95
alexandra@citypsykologhus.se
Sven Palenius

Sven Palenius

leg. Läkare och Specialist i psykiatri

Läs mer

sven@citypsykologhus.se