Onlinebokning

Relationsproblem

Vi människor är sociala varelser och behöver nära och djupa relationer för vårt välbefinnande. Från att vi föds till världen tills vi dör är vi beroende av andra i varierande grad. Under en livstid skapar vi oss många relationer, några är livslånga, viktiga och avgörande för våra liv. Andra är korta och tillfälliga.

För en del människor är det lätt att skapa bra relationer medan för andra kan det innebära ständiga problem. Det är när nära relationer fungerar dåligt eller kollapsar som man oftast söker hjälp, som till exempel till föräldrar, familjen eller kärlekspartner. Det är tärande och plågsamt när viktiga relationer inte fungerar.

Även om man för det mesta kan hanterar olika slags relationer utan problem kan man någon gång i livet hamna i en situation där relationsproblem uppstå och som är svåra att lösa, som till exempel:

  • till familjen, föräldrar, syskon och barn
  • utökad familj, svärföräldrar, svågrar, svägerskor, bonusbarn
  • till livspartner
  • till vänner
  • till chefer och arbetskollegor

I psykoterapi utforskar man hur samspelet fungerar till andra, vad är min del i samspelet och hur påverkar det relationen? Utgångspunkten är att ju tydligare man ser hur man förhåller sig till andra desto lättare är det att förändra ens förhållningssätt. Det är alltid svårare att försöka ändra andra än sig själv.