Onlinebokning

Relationsproblem

Våra relationer

Vi människor är sociala varelser och behöver nära och djupa relationer för vårt välbefinnande. Från att vi föds till världen tills vi dör är vi beroende av andra i varierande grad. Under en livstid skapar vi oss många relationer, några är livslånga, viktiga och avgörande för våra liv, andra korta och tillfälliga.

För en del människor är det lätt att skapa bra relationer medan det för andra kan innebära ständiga problem. Det är både tärande och plågsamt när viktiga relationer inte fungerar. Ofta är det när de viktiga och nära relationerna inte fungerar eller kollapsar som man söker hjälp.


När relationer blir svårt

Även om man för det mesta kan hantera olika slags relationer utan problem kan man någon gång i livet hamna i en situation där relationsproblem uppstår och som är svåra att lösa, som till exempel relationsproblem till:

  • familjen, föräldrar, syskon och barn
  • utökad familj, svärföräldrar, svågrar, svägerskor, bonusbarn
  • livspartner
  • vänner
  • chefer och arbetskollegor

Att söka professionell hjälp

I psykoterapi utforskar man hur samspelet fungerar till andra, vad är min egen del i samspelet och hur påverkar det relationen? Utgångspunkten är att ju tydligare man ser hur man förhåller sig till andra desto lättare är det att förändra ens förhållningssätt. Det är alltid svårare att försöka ändra på andra än sig själv.