Onlinebokning

Adoption

Adoptivfamiljen

Det finns många olika sätt att bilda familj på, adoption är ett sätt, en social konstruktion som kan bli mer eller mindre komplicerad. Å ena sidan är adoptivfamiljen som vilken familj som helst och genomgår olika faser som alla familjer gör, från småbarns-, skolbarns-, tonårs-, ung vuxen och slutligen som vuxen. Å andra sidan finns adoptionsspecifika faktorer som kan påverka anknytningen mellan föräldrar och barn positivt och negativt, sådana kan vara:

⦁    Barnets ålder vid ankomsten och dess eventuella erfarenhet av insttutionsvistelse
⦁    Föräldrarnas bearbetning av det uteblivna gemensamma barnet och sorgen som det medfört
⦁    Graden av identifikation mellan föräldrar och barnet vad gäller utseende, temperament, talang, egenskap och begåvning
⦁    Omgivningens reaktion på adoptivfamiljen

Att söka stöd/hjälp

Du som ung vuxen, vuxen adopterad och adoptivföräldrar kan söka olika former av samtal hos oss:
    - Psykoterapi
    - Familjerådgivning
    - Konsultation 

Artiklar att läsa:
Att adoptera äldre barn
-  Att söka rötter
-  Adopterades dubbeletniska identitet
-  Att som adopterad växa upp med syskon som är biologiskt barn till adoptivföräldrar
-  Vart tog kärleken och lusten vägen

Intyg inför adoption

Allt fler givarländer begär psykologutlåtande över blivande adoptivföräldrarnas psykiska hälsa inför en adoption. Hur omfattande en utredning blir beror på givarländers kravspecifikation. Vissa länder har omfattande frågeställningar som kräver psykologiska tester medan andra länder har mindre omfattande frågor som skall besvaras.
 
Genom erfarenhet vet vi att den psykologiska utredningsprocessen inte bara blir en komplettering av Socialtjänstens medgivandeutredning utan ett viktigt tillfälle för blivande adoptivföräldrar att samtala med en psykolog med adoptionskompetens om de olika frågor och funderingar som väcks vid en adoption.
 
Vi administrerar följande tester: 
⦁    MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2), personlighetstest
⦁    TAT (Thematic Apperception Test), projektivt test
⦁    ORT (Object Relation Test), projektivt test
⦁    NEO-PI-R, personlighetstest
⦁    16PF, personlighetstest

Vi har erfarenhet av att utfärda intyg till följande länder: 
⦁    Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama
⦁    Estland, Lettland, Litauen, Ryssland
⦁    Polen, Ungern, Tjeckien
⦁    Filippinerna, Sydkorea, Thailand

Kontakta oss för information om upplägg och kostnad för respektive länder.