Onlinebokning

Stressymtom

Brist på återhämtning och upplevd kontroll

Stress är en del av vardagen och nödvändig för att uträtta saker i vårt liv. Den positiva stressen får oss att må bra och klara av våra vuxenroller både på arbetet och privat. Men om stressen överstiger vår kropps gränser och resurser blir den till en negativ stress som påverkar oss på olika sätt. Det finns en mängd olika orsaker till varför vi reagerar med stressymptom men ofta rör det sig om brist på återhämtning och när vi känner att vi inte har kontroll över vår tillvaro.

Stress kan ge följande symtom:

  • Känsla av att man är jäktad, gör flera saker samtidigt med en känsla av att man måste hinna med.
  • Högt prestationsbehov, man är alltid inställd på att bli bäst eller ”vinna” i de flesta situationer man hamnar i.
  • Lättirriterad, man reagerar lätt med irritation i olika situationer och har dåligt med tålamod.
  • Sömnstörning, man kan ha svårt att somna och/eller vaknar efter några timmar utan att kunna somna om.
  • Koncentrations- och minnesstörning, man har svårt att komma ihåg vad som har sagts på möten och har svårigheter att fokusera på olika uppgifter.
  • Huvudvärk och spänningar i nacke och axlar.
  • En trötthet som inte går att vila bort, olika kroppsliga smärtor och oroskänslor.

Att söka proffesionell hjälp

Det är inte självklart att man förstår sambandet mellan stressymptom och vad som orsakar det, då det sällan finns utrymme till eftertanke och reflektion i vardagen. Därför kan det vara viktigt att tillsammans med en professionell se över hur kontroll-krav-prestation faktorer stämmer överens.