Onlinebokning

Kvalitetsarbete

City Psykologhus arbetar för förbättring av rutiner, struktur och kvalitet av mottagningens verksamhet. Det gör vi genom följande:

Verksamhetsmöte med uppföljning av aktuella frågor.
City Psykologhus har månadsmöte för samtliga psykologer på mottagningen. Vi följer upp: bokningsrutiner, klagomålsärenden, administrativa frågor och frågor inom kliniskt behandlingsarbete.

Kundnöjdhetsmätningar.
City Psykologhus har  kundnöjdhetsmätningar, samtliga patienter som kommer till mottagningen får via mail  utvärderingsenkät om hur de upplever vår verksamhet på en rad olika punkter. Enkätresultaten tas upp på verksamhetsmöten och vi är angelägna om att ta till oss synpunkterna, positiva som negativa.

Handledning i psykoterapi
City Psykologhus samtliga psykologer som arbetar med psykoterapi har regelbunden kollegial handledning.

Handledning i familjerådgivning
City Psykologhus har avtal med sex av Stockholms kommuner. Samtliga familjerådgivare deltar i handledning regelbundet av extern handledare med kompetens psykolog, psykoterapeut, och familjeterapeut med handledarkompetens.

Fortbildning i familjerådgivning
City Psykologhus anordnar regelbundet fortbildning i familjerådgivning/ familjeterapi/ parterapi. Vi bjuder in aktuella föreläsare inom området. 
 
Psykiatrisk konsultation  
City Psykologhus har etablerade samarbete med leg läkare och specialist i psykiatri för konsultation i psykiatriska frågor som rör våra terapipatienter. 

City Psykologhus arbetar utifrån en tydlig värdegrund:

Professionalitet och kompetens
Hög tillgänglighet, telefonservice, onlinebokning och snabb kontakt med sin behandlare.
Lika behandling av våra patienter, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.