Onlinebokning

Panikångest

Att drabbas av en panikattack

Ett ångesttillstånd som leder till en panikattack kan vara riktigt obehagligt och kan upplevas som att det kommer som en blixt från en klar himmel. Vid en panikattack är det de kroppsliga symtomen som uppmärksammas, som om kroppen ställdes inför en livsfarlig situation. Hjärtat slår snabbare, andningen nästan upphör och tankeverksamheten står stilla. Vid djupare samtal visar det sig nästa alltid att man har känt ett stegrande ångesttillstånd under en tid innan själva panikattacken. Ett ångesttillstånd som man negligerat för att man inte har förstått orsaken till det eller inte vetat hur man skulle hantera det.

Symtom vid panikångest:

  • Kroppsliga symtom som: hjärtklappning, svettningar, andningssvårigheter, yrsel, illamående och svindel.
  • Rädsla och skräck för att man håller på att dö, bli galen och/eller en overklighetskänsla som om man inte var i sin egen kropp.
  • En stark oro/rädsla för att drabbas av nya panikattacker

Behandling vid panikångest

Det är inte ovanligt att man uppsöker akuten i samband med sin första panikattack i tron att det rör sig om kroppsligt besvär. Idag erbjuds olika behandlingsalternativ för paniksyndrom som medicinering, kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), internetbehandling eller patientutbildning om vad panikattack är. Det kan vara viktigt att man snabbt får hjälp med att hantera den akuta ångesten men på långsikt är det viktigt att man utforskar vad som utlöser panikattacken för att bättre förstå sig själv och vad den intelligenta kroppen vill säga oss.