Onlinebokning

Panikångest

Ett ångesttillstånd som leder till panikattack kan vara riktigt obehagligt och kan upplevas som att det kommer som blixt från klar himmel. Vid panikattack är det de kroppsliga symtomen som uppmärksammas, som om kroppen ställdes inför en livsfarlig situation. Hjärtat slår snabbare, andningen nästan upphör och tankeverksamheten ståt stilla.
Vid djupare samtal visar det sig nästa alltid att man har känt en stegrande ångesttillstånd under en tid innan själva panikattacken. Ett ångesttillstånd som man negligerat för att man inte har förstått orsaken till det men också inte vetat hur man skulle hantera det.

Symtom

  • kroppsliga symtom som hjärtklappning, svettningar, får svårt att andas, yrsel, illamående eller svindel.
  • Rädsla och skräck för att man håller på att dö, bli galen och/eller en overklighetskänsla som om man inte var i sin egen kropp.
  • Om man har återkommande panikattacker väcker det en rädsla för nya attacker och på så vis kan den nya oron överskugga själva panikattacken.

Det är inte ovanligt att man uppsöker akuten i samband med sin första panikattack i tron att det rör sig om kroppsligt besvär. Idag erbjuds olika behandlingsalternativ för paniksyndrom som medicinering, KBT-terapi, pdt-terapi (psykodynamisk), internetbehandling eller patientutbildning om vad panikattack är. Det kan vara viktigt att man snabbt får hjälp med att hantera den akuta ångesten men på långsikt är det viktigt att man utforskar vad som utlöser panikattacken för att bättre förstå sig själv och vad den intelligenta kroppen vill säga oss.