Onlinebokning

Ätstörning

Beteenden som reglerar matintag och näringsämnen är högst naturligt, nödvändigt och mänskligt för överlevnaden. Men ibland kan det vara svårt att förstå att vi i vårt välfärdsamhälle med materiellt överflöd får allt fler individer med ätstörningsbeteenden.
Ett tvångsmässigt beteende som går ut på att hårt reglera matintag och som i värsta fall skadar kroppen, kognitiva funktioner och ger psykiskt lidande för den som drabbas men också för dennes anhöriga.

Den drabbade kan tvångsmässigt reglera ätandet på olika sätt:

  • Självsvält, man har en uppfattning om sin kropp som inte överensstämmer med andras uppfattning. Man upplever sig själv som fet/tjock och försöker kontrollera vikten genom att inte äta eller äta mycket litet (Anorexia nervosa). Vid allvarligare fall krävs inläggning på sjukhus för att stoppa självsvälten.
  • Hetsätning, man har en överdriven fixering vid vikt och kroppsform och pendlar mellan självsvält och hetsätning (Bulimia nervosa).
  • Överdriven hälsosamhet, med hälsosam kosthållning och träning som kan skada kroppen då man inte är lyhörd för kroppens behov (Ortorexi).

I psykoterapi utforskar man de underliggande orsakerna till överdriven fixering vid vikt och kroppsform och det tvångsmässiga kontroll av ätandet. Man brukar ganska snart komma fram till att det egentligen inte handlar om mat utan är ett sätt att kontrollera något som känns okontrollerbart inom individen.