Onlinebokning

Privatperson

Psykoterapi
Psykoterapeutisk behandling innebär att man genom samtal arbetar med de problem eller symtom man upplever sig ha i olika sammanhang i livet. Genom att tillsammans med terapeuten undersöka de tankar och känslor som tycks bidra till svårigheterna kan insikt nås och möjlighet att komma i kontakt med andra känslor och nya sätt att hantera svårigheterna. Läs mer

Neuropsykiatrisk utredning
Vid misstanke om ADHD eller autismspektrumtillstånd kan man genomgå en neuropsykiatrisk utredning. En sådan utredning kan visa om man har en neuropsykiatrisk diagnos och vad för form av stöd som kan vara hjälpsamt. Läs mer

Adoption
Det finns många olika sätt att bilda familj på, adoption är ett sätt, en social konstruktion som kan bli mer eller mindre komplicerad. Läs mer 
Gällande föräldrar och adoption är det allt fler givarländer som begär psykologutlåtande över blivande adoptivföräldrarnas psykiska hälsa inför en adoption. Vi genomför dessa psykologiska tester och utfärdar utlåtanden inför adoption. Läs mer