Onlinebokning

Autismspektrumtillstånd (AST)

Autismspektrum och Aspergers 

Autismspektrumtillstånd (AST) är det begrepp som används idag för att beskriva utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar i kommunikation och sociala färdigheter. Aspergers syndrom eller ”högfungerande autism” är en form av AST där man ofta har några av följande symtom:

  • Svårigheter att anpassa sig till förändringar i omgivningen.
  • Har svårt att snabbt ställa om sig till nya situationer.
  • Svårigheter att knyta ömsesidig kontakt, oförmåga att initiera kontakt.
  • Svårigheter att kommunicera och uttrycka sina behov på ett sätt som andra förstår.
  • Förekomsten av stereotypa hobbyn och intressen som inte är övergående utifrån barnets utvecklingsnivå.

Utredning

Under småbarnsåren kan det vara svårt att se barnets avvikande beteende tillhörande autismspektrum då variationen på normalutveckling är bred. Ju äldre barnet blir och med ökade sociala krav från omgivningen kan beteendet med tiden uppmärksammas på annat sätt än tidigare.

Om man misstänker att barnet har ovan beskrivna funktionsnedsättning kan man vända sig till skolpsykologen i första hand för att få råd och hjälp. De kan slussa er vidare om de bedömer att mer hjälp behövs. Är barnet yngre kan man vända sig till Barnavårdscentralen (BVC).

Föräldrastöd

Föräldrar kan behöva hjälp med hur de skall bemöta och hjälpa barnet på bästa sätt när diagnosen autismspektrumtillstånd har ställts. Det är viktigt att omgivningen har förståelse för att barnets avvikande beteende inte är uttryck för ovilja utan oförmåga hos barnet. Denna toleranta, välvilliga inställning och förståelse kan vara avgörande för att barnet skall känna trygghet och tillit när de själva har svårt att kontrollera sina beteenden och blir missförstådda.

Utredning av vuxna

Vuxna som misstänker funktionsnedsättning enligt ovan kan vända sig till psykiatrin för vidare utredning och diagnos.