Onlinebokning
Per Anders Alm

Per Anders Alm

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (PDT)
Handledare och lärare i psykoterapi, Familjerådgivare

CV

Psykologexamen 1993 

Psykologlegitimation 1994

Psykoterapeutlegitimation 2001 (Svenska föreningen för klinisk hypnos i samarbete med Göteborgs universitet)

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 2008

Geropsykologi 1996

Geropsykolog 1990-2001

Privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut/konsult 1998-2005

Psykolog i psykiatrisk öppenvård 2005-2018

Övrigt

Styrelseledamot i Sveriges geropsykologers förening, SGF 1995-2001

Styrelseledamot i Svenska föreningen för klinisk hypnos, Sfkh 2007-2019

Representant i Samrådsforum (mötesplats för Sveriges psykoterapiföreningar) 2007-2019