Onlinebokning
Ingela Bozkurt

Ingela Bozkurt

Leg. psykolog

Ingela har arbetat som psykolog sedan 1988 och har även privat verksamhet sedan 2008. Hon har utfört utredningar och bedömningar inom olika verksamheter, genomfört behandlingsuppdrag och terapier, handlett samt hållit föreläsningar och utbildat personal inom psykiatri och skola om neuropsykiatriska tillstånd och förhållningssätt/bemötande. Hon har också arbetat med familjestöd inom socialtjänsten.

I den kliniska vardagen har hon nytta av sin psykodynamiska grundutbildning men också av kompetens inom KBT och neuropsykologi. Hennes arbete präglas av helhetstänkande och flexibilitet. Klientens historik, specifika omständigheter och det sammanhang den befinner sig i tillmäts stor vikt och påverkar hur behandlingen utformas. Ingela är intresserad av hjärnans sätt att fungera och hon har erfarenhet av att arbeta med personer med ökad känslighet. De senaste åren har hon vidareutbildat sig i metoder för att hantera ökad stress, oro och påfrestningar och för reglering av de kroppsliga symtom som uppstår vid ökad belastning.

I arbetet med familjerådgivning har Ingela stor nytta av sin långa erfarenhet. Fokus i arbetet med par är främst att utforska och stödja kommunikation mellan parterna för att på det sättet öka möjligheten att finna fungerande strategier för att hantera konflikter och olikheter.

CV

Psykologexamen  Uppsala universitet    1988
Psykologlegitimation Socialstyrelsen      1992
KBT-centrum KBT steg 1                            2005                                                
Klinisk neuropsykologi                               2008
Somatic experiencing practioner             2016
Grundkurs neurofeedback                        2022

Omsorgsnämnden Stockholm                 Vuxen- och barnhabilitering                        1988 – 2000
ALB. Neuropsykiatriska enheten             Autismspektrumutredningar                       1999
ALB forskningsprojekt                               Begåvningsbedömningar                              2001
Upplands Väsby och Sollentuna              Elevstöd                                                           2000-2005
Södertälje psykiatriska klinik                    Samordnare o psykolog NPF team               2005-2008
Kalmar L.L. vuxen psyk                               Utredningsuppdrag                                        2008                                              
Sydvästra psykiatriområde                        Nyinsjuknade i psykos                                   2009-2010
Stockholms läns landsting                         Kunskapsöversikt, sömnstörn. vid autism  2009
Danderyds sjukhus                                     Arbete på stress rehab o ME/CFS projekt   2011-2012  Primärvårdspsykolog 2014-