Onlinebokning
Hans Landeström

Hans Landeström

leg.psykolog, leg.psykoterapeut

Hans har arbetat som psykolog med relationell inriktning sedan 1998. Han inbjuder sina klienter att utforska hur de kan kommunicera kring önskningar och behov på ett sådant sätt att det ökar chanserna för att de ska bli lyssnade på och respekterade. I sina samtalskontakter lägger han stor vikt vid att uppmärksamma det som fungerar eller tidigare fungerat bra i relationen och hur det känns att hantera sådant som är svårt på ett nytt mer konstruktivt sätt. För att kontakten ska bli så meningsfull som möjligt tar Hans regelbundet initiativ till utvärdering av samtalskontakten med hjälp av frågor kring bemötande, målsättning och arbetssätt.
 

CV

Utbildningar:

Psykoterapeutexamen och legitimation som psykoterapeut 2012 (relationell psykoterapi).

Legitimation som psykolog 1999.

Psykologexamen, master of science in psychology, 1998.

Övriga utbildningar: Affektfokuserad psykoterapi, sexologi, naturguidad terapi, grundkurser i idéhistoria och religionshistoria.

Arbeten:

Enskild firma – psykologtjänster till individer, grupper och organisationer, 2009 –

Lärare i ekopsykologi och naturguidad psykoterapi 2009 –

Psykolog på Ungdomsmottagning, 1998 – 2001 samt 2009 – 2019. Samtalskontakter och sex och samlevnadsundervisning med ungdomar/unga vuxna samt rådgivning till tonårsföräldrar.

Behandlingsarbete med inriktning mot stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom 2001–2008, varav 2004–2008 behandlingsarbete med naturen som resurs i den trädgårdsterapeutiska anläggningen Haga Hälsoträdgård.

Skolpsykolog 1998–2001

Övrigt:

Systematisk utvärdering av utfört behandlingsarbete med hjälp av FIT-outcomes. Feedback Informed Treatment (FIT) följer Socialstyrelsens definition av evidenbaserad praktik genom att systematiskt vid varje session inhämta klientens syn på både sitt mående i Outcome Rating Scale (ORS) och på dagens samtal i Session Rating Scale (SRS) – och initiera dialog kring sådant som kan göra samtalen mer hjälpsamma för klienten. Vid sammanställning av behandlingsresultat från 83 avslutade samtalskontakter med ungdomar och unga vuxna som gått hos Hans Landeström på Täby Ungdomsmottagning under 2018–2019 var den uppmätta effektstorleken på givna behandlingar 0.86. Enligt gängse tolkning anger 0,2 låg effekt, intervallet 0,4-0,5 en medelhög effekt och 0,6-0,8 en hög effekt.

Artiklar och rapporter:

Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa. Eva Holmberg, Hans Landeström (2018). Rapport. FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar.

Ungas oro för klimatförändringarna. Kali Andersson, Hans Landeström (2017). Antologikapitel ur Naturvårdsverkets publikation: Luft & miljö. Barns hälsa, 2017.Om luftmiljö och svensk luftövervakning. ISBN978-91-620-1303-5.

Psykologi för en hotad planet. Hans Landeström, (2017). Psykologtidningen, nr 4/5 2017.

Vårt kollektiva förnekande av en global ekologisk katastrof. Hans Landeström, (2013). Tidskriften Psykoterapi 2013, nr 4.

Korta programmet - Samtal & Stresshantering. Hans Landeström, (2006). Tidskriften Svensk Rehabilitering nr 1, 2006.