Onlinebokning
Anders Nyman

Anders Nyman

leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut (PDT)
Specialist i klinisk psykologi
Familjerådgivare

CV

Psykolog/konsult City Psykologhus, 2018 -

Grundkurs i klinisk hypnos, Centrum för Hypnos och Psykoterapi, 2015

Utredare Regeringskansliet, Källan till en chans - Nationell handlingsplan för den sociala barn-och ungdomsvården SOU 2005:81, Vanvård i social barnavård SOU 2011:61, 2005-2011

Filmcensor, Statens Biografbyrå 2004-2010

Psykolog/psykoterapeut vid Rädda Barnens mottagning för barn i kris, 1990-2005

Psykoterapeutlegitimation, Socialstyrelsen 1999

Psykoterapeutexamen, Karolinska institutet 1999

Specialist inom klinisk psykologi, Sveriges Psykologförbund 1996

Psykologlegitimation, Socialstyrelsen 1986

Familjeterapiutbildning Svenska föreningen för psykisk hälsovård 1976-1977

Utbildningssekreterare Svenska Kommunförbundet 1975-1990

Psykoterapi och handledning, egen mottagning på deltid samt medverkan i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom familjebehandling 1975-2018.

Övrigt.

Linnér. A., Nyman. A. (2017) Kärlekens Koreografi. Natur & Kultur. Stockholm.

Redaktör för Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi, 2014-

Författare och medförfattare till bl.a:

Nyman. A., Svensson. B. (2002, andra uppl.) Pojkmottagningen, sexuella övergrepp och behandling. Rädda Barnen. Stockholm.

Nyman. A., Risberg. O., Svensson B. (2000) Unga förövare, sexuella övergrepp och behandling. Rädda Barnen. Stockholm.

Nyman . A. (2012) Att lära av vanvård. Gothia Förlag AB. Stockholm.

Psykologspalt i Året Runt 1988-1997