Onlinebokning

Personlig utveckling är nyckeln till välmående på jobbet

Personligt ledarskap handlar om att ta ansvar för alla aspekter av ditt liv och leder dig i den rätta riktning som är bäst för dig.

Tips för dig som vill må bättre på jobbet

För att lyckas leda på jobbet är det viktigt att ha starka personliga ledarskapsförmågor.

När du kan ta ansvar för beslut som du fattar på alla områden i ditt liv och du fattar dessa beslut i ditt eget intresse, kan du bättre ha en positiv och inspirerande inverkan på andra. Du kan också vara en förebild för andra i ledarskapsarenan.

Det finns tre faktorer som påverkar starka personliga ledarskapsförmågor.

Först är din tankegång. Jag har talat och skrivit om betydelsen av tankesätt innan så om du har följt mig en stund. Du vet att jag tror att din tankegång om något ämne är grunden till din framgång i det specifika området.

Tanken definieras som "en fast mental attityd eller disposition som förutbestämmer en persons svar på och tolkningar av situationer."

Att ha en positiv attityd och ett perspektiv på personligt ledarskap och fatta beslut som är i ditt bästa intresse är ditt första steg mot starka personliga ledarskapsförmågor. Att ha positiva övertygelser och förväntningar om vad som kommer att resultera i när du gör egna val och att du vill ha positiva resultat är alla en del av att ha en positiv inställning till personligt ledarskap.

Din tankegång om personligt ledarskap och att vara stark på detta område kommer att ligga till grund för din framgång på detta område och kommer också att översättas till dina ledarskapsförmågor på jobbet.

Nästa viktiga område handlar om din energi; hur hanterar du din energi? Tar du tid att förnya dig själv och göra saker för att vårda dig själv? Allt detta stöder dig för att kunna göra de val som leder dig i riktningar som är bäst för dig.

Detta återgår till din ledarskapsförmåga på jobbet. hantera din energi på alla delar av ditt liv gör att du kan ge ditt bästa både personligt och professionellt och att vara bäst när du är både hemma och på jobbet.

Det tredje viktiga området för personligt ledarskap handlar om dina supportsystem. Att ha starka personliga ledarskapsförmåga innebär att du har ett nätverk av människor som stöder dig genom att göra val som är i ditt bästa intresse.

Dessa människor är dina ljudkort, dina betrodda kollegor, din familj och dina vänner, och verkligen alla som du definierar som en del av din inre cirkel av förtroende. Det här är de människor som känner dig och vem du litar på. De är de som du kan studsa idéer av, invänta och söka råd och råd från.

Detta betyder igen att du är en stark ledare på jobbet. Vi vet alla vikten av att ha ett starkt nätverk i våra karriärer. människor som kan förespråka för oss, lyssna på oss, hjälpa oss och för vem vi gör detsamma. Starka personliga ledarskapskunskaper kräver samma typ av nätverk.

Starkt personligt ledarskap handlar om att vara den bästa ledaren i ditt personliga liv, precis som du är i ditt yrkesliv. Det handlar om att göra val och beslut i eget intresse, precis som du gör när du fattar arbetsbeslut som ligger i ditt företags eller ditt lags intresse. Det handlar om att ta fullt ansvar för de val som fungerar bäst för dig så att du kan vara ditt bästa för andra.

Att ha starka personliga ledarskapskunskaper gör dig också en enastående förebild för dem du leder på jobbet och demonstrerar dessa vitala färdigheter för dem så att de kan göra samma sak i sina liv.

Den här månadens utvecklings tips: Hur är dina personliga ledarskapsförmågor? Har du rätt inställning att leda ditt eget liv? Hanterar du din energi bra och har du ett stödsystem bakom dig? Ta dig tid att tänka på om du leder ditt eget liv såväl som du leder i ditt arbetsliv.