Onlinebokning

Neuropsykiatrisk utredning

ADHD/ADD utredning & Autismspektrum utredning
Utredning erbjuds till vuxna och unga vuxna över 18 år. Utredningen inleds med bedömningssamtal där man får fylla i screeningformulär gällande kognitiva funktioner. Om resultatet indikerar problem inom området påbörjas utredningen.
Intervention: 
- Klinisk intervju och screeningformulär 
- Begåvningsbedömning och Anamnes
- Läkarbedömning
- Återkoppling av resultat

Begåvningsbedömning (IQ bedömning)
Utredningen inleds med samtal med psykolog för ställningstagande om begåvningsbedömningens omfattning. Från "enklare" IQ test för bedömning av intelligensnivå till omfattande utredning om utvecklingsförsening.
Intervention: 
- Klinisk intervju och Anamnes
- Begåvningsbedömning, Tester
- Läkarbedömning (vid behov)
- Återkoppling av resultat

Väntetiden första samtal är 1-2 veckor för samtliga utredningar.

Kontakta oss gärna för detaljerad upplägg och prisinformation

Neuropsykiatriskt team 
Varje neuropsykiatrisk utredning som genomförs på City Psykologhus kvalitetsgranskas av ett team bestående av en läkare och tre psykologer. Vi är måna om att flera oberoende professionella ger sin syn på utredningen och testresultatet innan en diagnos ställs. Därefter sker delgivning av resultatet till patienten.