Onlinebokning

Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
En neuropsykiatrisk utredning innebär att man får göra en rad olika kognitiva tester samt träffa psykolog och läkare för att ta reda på om de problem man upplever kan bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Två av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Vid Autismspektrumtillstånd har man svårigheter i kommunikation och social interaktion. Läs mer

Vid ADHD har man svårigheter med koncentration och ibland överaktivitet och svårigheter att stå emot impulser. Läs mer

Utredning av ADHD/ADD & Autismspektrumtillstånd
Utredning erbjuds till vuxna och unga vuxna över 18 år. Utredningen inleds med bedömningssamtal där man får fylla i screeningformulär gällande kognitiva funktioner. Om resultatet indikerar problem inom området påbörjas utredningen.
Intervention: 
- Klinisk intervju och screeningformulär 
- Begåvningsbedömning och Anamnes
- Läkarbedömning
- Återkoppling av resultat

Begåvningsbedömning (IQ-testning)
Utredningen inleds med samtal med psykolog för ställningstagande om begåvningsbedömningens omfattning. Från "enklare" IQ test för bedömning av intelligensnivå till omfattande utredning om utvecklingsförsening.
Intervention: 
- Klinisk intervju och Anamnes
- Begåvningsbedömning, Tester
- Läkarbedömning (vid behov)
- Återkoppling av resultat

Väntetiden första samtal är 1-2 veckor för samtliga utredningar. Kontakta oss gärna för detaljerad upplägg och prisinformation.

Neuropsykiatriskt team
Varje neuropsykiatrisk utredning som genomförs på City Psykologhus kvalitetsgranskas av ett team bestående av en läkare och tre psykologer. Vi är måna om att flera oberoende professionella ger sin syn på utredningen och testresultatet innan en diagnos ställs. Därefter sker delgivning av resultatet till patienten.