Onlinebokning

Kommunal familjerådgivning

Vi har avtal för kommunal familjerådgivning med nedanstående kommuner. För mer information och bokning, läs mer på respektive kommun: 
DanderydEkeröLidingö StadNackaStockholms StadTäby 

Familjerådgivare

City Psykologhus familjerådgivare är leg. psykologer och legpsykoterapeuter.

Munhi Westin

Munhi Westin

Munhi har arbetat som psykolog sedan 1994 och har lång erfarenhet och omfattande kunskap i hur goda relationer kan se ut men också vad som gör relationer destruktiva. Munhi upplever familjerådgivningsarbete och parterapi som ett mycket spännande arbetsfält där stora möjligheter finns att frigöra energi för individuell utveckling men också för paret tillsammans. 

Olof Strid

Olof Strid

Olof har arbetat som psykolog sedan 1998. Han har sin teoretiska bas i en psykodynamisk och psykoanalytisk förståelse av människans villkor. Olof har särskilt intresse för existentiella frågor och hur vi människor hanterar dem i relation till varandra och i parrelationer. Olof har omfattande erfarenhet av arbete med familjer i kris såsom separation, dödsfall och andra situationer där man oväntat upplever kontrollförlust i livet.

Anders Nyman

Anders Nyman

Anders har arbetat med par och familjer sedan tidigt 70-tal när familjeterapin  introducerades i vården av barn och unga. Detta arbete har skett dels i privat regi där Anders har erbjudit par och familjer stöd och rådgivning, dels inom ramen för olika forsknings- och utvecklingsprojekt där fokus framför har varit familjerelaterat våld och sexuella övergrepp.

En av ledfyrarna för Anders arbete med de par han möter och de konflikter de handskas med sammanfattar han ungefär så här ”Viet är parets första barn, kanske det enda, hur tar vi hand om det?”

Per Anders Alm

Per Anders Alm

Under de 29 år Per Anders har arbetat som psykolog har han erfarit att det är vanligt att det enskilda problemet har bäring på omgivningen. Partnern, barnen, föräldrarna och för all del arbetsplatsen, chefen osv är viktiga personer.

Per Anders har erfarenhet av par, anhöriga och arbetskamrater, chefer i samtal. Ofta är det fruktbart att vidga perspektivet och prata med flera. I arbetet med par kan man ofta komma långt med moderna tekniker och ett ödmjukt förhållningssätt. Med förhoppning om gott samarbete.
Utan ett du finns inget jag (Martin Buber)

City Psykologhus har särskild kompetens inom följande områden:

Adoptivfamiljer
Adoptivfamiljer är som vilka familjer som helst, men ändå inte. Några av våra familjerådgivare har lång erfarenhet av att arbeta med adopterade, adoptivföräldrar och adoptivfamiljer och kan hjälpa er genom att lyfta in ett perspektiv som är unikt för adoptivfamiljen.

Neuropsykiatrisk problematik i familjen
Allt fler i samhället får någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Vid neuropsykiatrisk problematik blir ofta hela familjen drabbad. Vi erbjuder verktyg till att hjälpa och underlätta vardagen för familjen. Några av våra familjerådgivare har speciell kompetens och erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik.