Psykologmottagning med bred psykologisk och familjerådgivningskompetens mitt i Stockholm.

Familjerådgivning

Vår utgångspunkt och syn på familj  och parrelation grundar sig på människans djupaste behov av närhet, bekräftelse och känslomässig kontakt. När vi väljer vår kärlekspartner och bildar familj gör vi det utifrån till stor del en omedveten önskan om helandet av brister från tidiga upplevelser. Hur lyckliga vi än har varit under uppväxten finns alltid en kvarlämnad längtan efter sammansmältning med en annan. Om man dessutom bär med sig erfarenhet av tidigt trauma eller svåra upplevelser under uppväxten kommer behovet av en bekräftande annan bli stark.  Och dessa otillfredsställda behov kommer att riktas mot kärlekspartnern.
 
Vår erfarenhet av parrelationer är att tidiga otillfredsställda behov aldrig kan fullt ut kompenseras av kärlekspartnern. Snarare finns risken att man upprepar tidigare destruktiva relationsmönster som kan leda till en låsning i relationen.

Arbetsmetod
Vi på City Psykologhus, familjerådgivning arbetar efter en metod, inspirerad av Imagoterapi, där målet är att identifiera och ersätta destruktiva kommunikationsmönster med förmåga att förmedla sina tankar, upplevelser och känslor. Vi ger verktyg till att bygga upp en konstruktiv kommunikation. Genom insikt och ny erfarenhet om den andra och sig själv vet vi att relationen kan förändras och känslomässig kontakt åter etableras.  

 We are born in connect
We are suffering in disconnect
We are healed in reconnect


City Psykologhus familjerådgivare
City Psykologhus familjerådgivare är legitimerade psykologer och de flesta har även specialstutbildningar i psykoterapiAnna Elmund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, familjerådgivare 
Anna har arbetat som psykolog sedan 2008, först med forskning och sedan på BUP samt med psykoterapier i privat verksamhet. Anna har arbetar mycket med föräldrastöd och familjeterapier både på BUP och privat. Anna upplever arbete med familjerådgivning och parterapi som mycket stimulerande då paren ofta är motiverade och att hon ofta får en väldigt fin kontakt med dem.

 
Munhi Westin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, familjerådgivare
Munhi har arbetat som psykolog sedan 1996 och har lång erfarenhet och omfattande kunskap i hur goda relationer kan se ut men också vad som gör relationer destruktiva. Munhi upplever familjerådgivningsarbete och parterapi som ett mycket spännande arbetsfält där stora möjligheter finns att frigöra energi för individuell utveckling men också för paret tillsammans.


Olof Strid, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, familjerådgivare
Olof har arbetat som psykolog sedan 1998. Han har sin teoretiska bas i en psykodynamisk och psykoanalytisk förståelse av människans villkor. Olof har särskilt intresse för existentiella frågor och hur vi människor hanterar dem i relation till varandra och i parrelationer. Olof har omfattande erfarenhet av arbete med familjer i kris såsom separation, dödsfall och andra situationer där man oväntat upplever kontrollförlust i livet.
Kommun

Egenavgift

 Återbud

 

 

 

Danderyd

350 kr / session

 Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 350 kr

Täby

350 kr / session

 Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 350 kr

Nacka

273 kr / session

 Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 500 kr

Ekerö

300 kr / session

 Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 300 kr

Lidingö stad

350 kr / session

 Senast 24 tim. innan, vid sent återbud debiteras 350 kr

Stockholms stad

450 kr / session

 Senast kl 9 dagen innan inbokad tid, vid sent återbud debiteras 450 kr

 

City Psykologhus har särskild kompetens inom följande områden:
 
Adoptivfamiljer
Adoptivfamiljer är som vilka familjer som helst, men ändå inte. Några av våra familjerådgivare har lång erfareneht av att arbeta med adopterade, adoptivföräldrar och adoptivfamiljer och kan hjälpa er genom att lyfta in ett perspektiv som är unikt för adoptivfamiljen.
 
Neuropsykiatrisk problematik i familjen
Allt fler barn i samhället får någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Vid neuropsykiatrisk problematik blir ofta hela familjen drabbad. Vi erbjuder föräldrarna verktyg till att hjälpa barnen och underlätta vardagen för familjen. Några av våra familjerådgivare har speciell kompetens och erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik.
 
 
Öppettider: måndag - fredag kl. 8.00 - 20.00
                      
Telefontid: måndag - fredag kl. 7.45 - 18.00
               
Telefon: 08 - 21 77 45
 
Tidsbokning via mail:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Vänligen uppge kommun, namn, telefonnummer, adress och önskad tid så besvarar vi ditt mail så snart vi kan.
Tidsbokning via  Onlinebokning  Observera att familjerådgivningssamtal är på 90 minuter!
 
 
  Kungsgatan 37   |  111 56  Stockholm   |    Telefon: 08-21 77 45   |     E-post: info@citypsykologhus.se  
site created and hosted by skandiaweb