Psykologmottagning med bred psykologisk och familjerådgivningskompetens mitt i Stockholm.

Psykodynamisk psykoterapi

Grundtanke inom denna metod ser man psykiska besvär och symtom som meningsfulla uttryck för inre eller yttre konflikter som patienten har svårt att hantera. För att hitta en mer konstruktiv lösning av inre konflikten tänker man sig nödvändigheten av att synliggöra, tolka och bearbeta minnen, känslor och tankar. På så sätt kan en förändring ske av destruktiva försvarsmönster och symtomen minska eller försvinna.

Arbetsallians
Inom psykodynamisk terapi lägger man stor vikt vid arbetsalliansen mellan terapeuten och patienten. Den ömsesidiga relationen är avgörande för det terapeutiska arbetet då bearbetningen av problemen sker genom att destruktiva försvarsmönster hos patienten blir synlig i relationen till terapeuten. Därmed ges möjlighet och utrymme till tolkning och bearbetning av konflikten.

Sammanhang i livet
Inom psykodynamisk tradition försöker man förstå patientens livssituation, få sammanhang och förståelse kring patientens livshistoria och hur man skall förstå symtomen, som ses som meningsbärare av något som inte fungerar. Genom samtal kring minnen, känslor, tankar, motiv, aktuella händelser och relation till nära och viktiga personer försöker man sätta ord och formulera det som inte har blivit sagd eller varit dold för patienten.

Tillämpbarhet
Psykodynamisk psykoterapi är tillämpbar på de flesta psykiatriska tillstånd som depression, ångest, social fobi, ätstörningar mm. Metoden är speciellt lämplig för patienter som vill förstå sig själv bättre, förändra sitt sätt att hantera sina relationer eller sin bild av sig själva.

Tidsram
Inom psykodynamisk korttidsterapi, 10-20 gånger, kan man arbeta fokuserat på speciellt problematik, terapeuten är då aktiv och mer styrande.  I en långtidsterapi har terapeuten något annorlunda arbetssätt, som blir mindre styrande och lämnar större utrymme för patienten att följa det som dyker upp i stunden. Detta möjliggör en djupare bearbetning av problemen.
 
 
  Kungsgatan 37   |  111 56  Stockholm   |    Telefon: 08-21 77 45   |     E-post: info@citypsykologhus.se  
site created and hosted by skandiaweb